Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

mgr Wiesław Bracha

Starszy specjalista inż-techniczny (i-t)
pokój: 1.352
telefony: 664-5904, 519307884
e-mail: wieslaw.bracha@uj.edu.pl

W pracy

 

 • 1998-2003 - członek komitetów organizacyjnych sześciu międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie",
 • 2008-2011 - udział w projekcie badawczym MNISW nr N N 115 134 134 "Doskonalenie systemów zarządzania w administracji samorządowej", kierownik projektu Marek Bugdol.
  2009 - Opracowanie w wersji elektronicznej aplikacji internetowych:
  • kwestionariusza wywiadau opartego na Europejskim Modelu Doskonałości EFQM z uwgzlędnienieniem wymagań normy ISO 9004
  • ankiety oceniającej stan zaawansowania systemu jakości w urzędzie zgodnie z wymaganiami modelu CAF 2006 oraz według wytycznych normy ISO 9004,
  • panelu administrującego wynikami badań ankietowych oraz wywiadu.
 • 2009 - udział w projekcie badawczym dr. Marka Jarzębińskiego nt. "Uwarunkowania rozwoju działalności normalizacyjnej i implementacji norm w sektorze usługowym w Polsce, projekt sfinansowany z Wydziałowej Rezerwy Badań Własnych:
  • przygotowanie aplikacji internetowej kwestionariusza ankiety związanego z projektem,
  • przygotowanie panelu administracyjnego zarządzającego wynikami badań ankietowych.
 • 2009 - członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji „KOMUNIKACJA I JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU".
 • 2008-2009 - udział w badaniach naukowych w ramach projektu  sfinansowanego z Wydziałowej Rezerwy Badań Własnych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Zarządzanie w szkole wyższej" pod kierunkiem dr hab. prof. UJ Tadeusza Wawaka.
 • 2010 - udział w drugim etapie badań podjętym przez dr hab. prof. UJ Tadeusza Wawaka w ramach projektu finansowanego w całości ze środków własnych (wypracowanych) przez Zakład Ekonomii Stosowanej pod tytułem „Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym".
 • 2011 - udział w badaniach wśród studentów pod kierunkiem dr hab. prof. UJ Tadeusza Wawaka w programie badawczym realizowanym w ramach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, zatytułowanego: „Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym".
 • 2012-2015 - udział w badaniach Zespółu ds. analiz jakości kształcenia: Badanie opinii interesariuszy WZiKS UJ,  „Barometr satysfakcji studenckiej" WZKiS
 • 2015 - członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji „EKONOMIA i JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU".
 • 2017 - członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji „INNOWACYJNE INSTRUMENTY ZARZADZANIA ORGANIZACJAMI".