Wprowadzenie do e-learningu

     W związku z dynamicznie rozwijającą się potrzebą przygotowywania materiałów dydaktycznych do realizacji zdalnego nauczania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ zapraszam do zapoznania się z opisami przykładowych aplikacji związanych z tą tematyką. 

Zapraszamy do lektury. Dawid Bittner.


Przewodniki jak zacząć zdalne nauczanie udostępnione przez Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagielońskiego znajdziemy na  stronie: https://przewodniki.uj.edu.pl

Dział Infrastruktury Sieciowej UJ w ramach usługi office365.com udostępnił, bezpłatnie dla pracowników oraz studentów UJ, aplikację Microsoft Teams do przeprowadzania wideokonferencji on-line. Obszerny przewodnik po programie wraz z przykładami jego użycia jest dostępny pod adresem: https://dis.uj.edu.pl/.


     Już na wstępie chciałbym zasygnalizować, iż dotychczas najcześciej komunikowaliśmy się poprzez zwykły list e-mail. Za pomocą platformy USOSWEB można nieco uprościć wysyłkę listów do całej grupy osób powiązanych z danym przedmiotem. A jeśli dodatkowo będziemy mogli dołączyć do takiego listu dokumenty w formie załączników oraz otrzymać informację do kogo taka korespondencja dotarła (niekoniecznie została przeczytana) - to mamy już zalążki pracy grupowej. Otóż po zalogowaniu się na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl, po kliknięciu w górną zakładkę "MÓJ USOSWEB" zobaczymy po prawej stronie w menu "USOSMAIL". Tam przejdziemy od razu do nowej wiadomości, gdzie oprócz sformatowanego tekstu, odnośników oraz dołączonych plików możemy dodać wybrane przez nas grupy odbiorców oraz osoby spoza tych grup. Dodawanie odnośników jest widoczne pod polem tekstowym. Polecam zaznaczenie dodatkowo pola "Wyślij kopię tej wiadomości również do mnie" co spowoduje, iż sami również otrzymamy tę wiadomość oraz pola "Chcę otrzymać raport z podsumowaniem operacji wysłania" - gdyż wtedy dostaniemy informację do ilu osób wiadomość została wysłana - co szczególnie będzie istotne przy wysyłce do osób nie będących pracownikami UJ. Proszę pamiętać, że wskazując wyłącznie grupę ćwiczeniową czy labolatoryną, list zostanie wysłany wyłącznie do słuchaczy, z pominięciem innych wykładowców prowadzących wspólnie ten przedmiot.

Dodać należy, iż do korzystania z w/w narzędzi nie jest potrzebna migracja skrzynki pocztowej. Wystarczy dostęp do USOSWEB, dotyczy to również osób prowadzących zającia - niebędących pracownikami UJ


     Drugim podstawowym narzędziem do prowadzenia zajęć na odległość jest oczywiście platforma PEGAZ, czyli Platforma E-learningowa Uniwersytetu Jagiellońskiego https://pegaz.uj.edu.pl/index.html, przygotowana przez Centrum Zdalnego Nauczania UJ https://czn.uj.edu.pl, która umożliwia bezpieczną komunikację pomiędzy osobami prowadzącymi zajęcia a ich słuchaczami. Nadmienię, iż prawdopodobnie każdy z nas już zetknął się z ta platformą podczas obowiązkowych szkoleń BHP. Jest to wygodna w użyciu, polskojęzyczna platforma e-learningowa oparta o popularny silnik Moodle https://moodle.org, dodatkowo - co jest tutaj kluczowe - zintegrowana z platformą USOS. Oznacza to, iż każdy realizowany dotychczasowymi metodami przedmiot na UJ ma automatycznie swój odpowiednik jako autonomiczny kurs na Pegazie (widoczny w zakładce "Moje kursy"), którego słuchaczami są dokładnie te same osoby, które zostały przypisane w realu do danej grupy lub labolatorium w ramach prowadzonego przedmiotu. 

Platforma zdalnego nauczania oprócz umożliwiania prowadzącym zajęcia udostępniania różnych zasobów uczestniczącym w zajęciach osobom (inaczej mówiąc materiałów dydaktycznych typu: pliki, foldery, linki) -  zapewnia przygotowywanie różnego rodzaju aktywności (czyli wideokonferencji, testów, zadań, warsztatów realizowanych przez studentów) oraz możliwość ich pobrania a nawet oceny on-line przez prowadzącego zajęcia (jak również weryfikację obecności uczestników kursów). 

Przykłady mojego autorstwa wykorzystania platformy Pegaz:


     Osoby które posiadają konta pocztowe GMAIL, mogą skorzystać z dostępnych tam narzędzi jak: Dysk (udostępnianie różnego rodzaju plików i folderów), Dokumenty (zespołowa edycja on-line), YouTube (udostępnianie materiałów wideo), Blogger (generator stron WWW), Classrom (mówi samo za siebie). Poniższe przykłady obrazują wykorzystanie w/w narzędzi w celu ułatwienia zdalnego nauczania.

 Udostępnienie materiałów wideo, dokumentu PDF oraz pliku TXT


     Zapraszam do zapoznania się z przykładowym oprogramowaniem służącym do przygotowywania materiałów multimedialnych. Jednym z nich jest polskojęzyczny Active Presenter https://atomisystems.com/activepresenter/. Umożliwia rejestrowanie naszych poczynań na komputerze, wykonywanie zrzutów ekranu, dodawanie napisów czy komentarzy oraz dodatkowych elementów graficznych. Najstarsza wersja oznaczona numerem 6.1.6 jest moim zdaniem najwygodniejsza w obsłudze, dodatkowo jako jedyna ma możliwość edycji profilu, który m.in. umożliwia zmianę parametrów kursora myszki. 


     W najnowszym wydaniu dwumiesięcznika "Komputer Świat - Twój Niezbędnik 2/2020 (109) - kwiecień/maj 2020 r." można znaleźć program Ashampoo Snap 10 - bezpłatny dla czytelników. Program służy przede wszystkim do przechwytywania Pulpitu, zarówno w formie statycznych obrazów (szczególnie przy wykonywaniu zrzutów ekranu przewijalnych stron WWW) jak i filmów rejestrujących nasze poczynania na komputerze.