Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Awarie Systemu Informatycznego IT Wydziału Zarządzania i Komunikacji Spolecznej mogą być w postaci:

 • incydentu,
 • problemu,
 • usługi.
 1. Przez incydent rozumie się każde zdarzenie, które nie jest częścią normalnego działania infrastruktury IT i powoduje lub może powodować przerwę w dostarczaniu usługi, względnie obniżenie jej jakości. Incydent może być spowodowany uszkodzeniem lub błędnym (niezgodnym z dokumentacją) działaniem elementu infrastruktury Systemu Informatycznego. Incydenty rozwiązywane są przez przcowników PMiK I linii wsparcia
 2. Przez problem – rozumie się zdarzenie, które jest incydentem, ale jego usunięcie wymaga zaangażowania większej ilości środków. Problemy rozwiązywane są przez pracowników II linii wsparcia zgodnie z instrukcjami awarii i nadzorowane przez Kordynatora serwisu.
 3. Przez prośbę o usługę – rozumie się zdarzenie, które nie jest incydentem, ale wnioskiem o wykonanie czynności na rzecz pracownika Wydziału przez pracowników PMiK.

Przymowanie zgłoszeń, rozwiązywanie problemów i wykonywanie usług realizowane są przez pracowników PMiK  I i II linii wsparcia zgodnie z procedurami i instrukcjami awarii.

 1. Przez I linię wsparcia – rozumie się grupę pracowników PMiK pełniących dyżury i odpowidzialnych za:
  1. przyjmowanie wszystkich zgłoszeń od użytkowników Systemu Informatycznego WZiKS
  2. natychmiastowe diagnozowanie i rozwiązywanie incydentów;
  3. udzielanie konsultacji (krótkie przeszkolenia, odpowiedzi na pytania dotyczące usług świadczonych przez PMiK dla użytkowników Systemu Informatycznego WZiKS)
  4. rejestracja nierozwiązanych incydentów na formularzach problemów i przekazanie przez koordynatora serwisu do II linii wsparcia .
 2. Przez II linię wsparcia rozumie się  grupę pracowników PMiK odpowiedzialnych za:
  1. rozwiązywanie zgłoszeń przekazanych przez I linię wsparcia;
  2. przygotowywanie i wysyłanie  zgłoszeń serwisowych do dostawców zewnętrznych w przypadku awarii wykraczających poza możliwości rozwiązania;
  3. instalowanie poprawek i modyfikacji w Systemach Informatycznych WZiKS;
  4. nadawanie i odbieranie uprawnień do Systemach Informatycznnych WZiKS;
  5. monitorowanie i diagnozowanie Systemów Informatycznych WZiKS.
  6. definiowanie problemów przy powtarzających się incydentach;
 3. Przez Kordynatora serwisu rozumie sie pracownika PMiK odpowidzialnego za nadzorowanie i raportowanie procesu naprawy sprzętu.

Każde wystąpienie incydentu, awarii lub prośby o usługę, związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Systemu Informatycznego (sieci, infrastruktury komputerowej, multimedialnej, itd.) Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zgłoszone jest do zespołu dyżurującego Pracowni Multimedialnej i Komputerowej.

Zgłoszenia złożyć można za pośrednictwem:

Dostęp do Internetu, to obecnie dla wielu studentów i pracowników UJ, niezbędny warunek funkcjonowania i realizowania swoich zadań. Zadania te realizowane są m.in. za pomocą aplikacji internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, tj.:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej mieści się w nowoczesnym budynku Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym dostęp do Internetu umożliwiają:

 • sieć stacjonarna we wszystkich salach dydaktycznych, sekretariatach, pokojach wykładowców oraz ponad 70 ogólnodostępnych stanowiskach komputerowych  Wydziałowej Biblioteki
   
 • sieć bezprzewodowa UJ_WiFi na terenie Biblioteki oraz na wszystkich piętrach centralnego holu budynku Wydziału i okolicznych sal wykładowych.

Dostęp do sieci bezprzewodowej UJ_WiFi jest możliwy dla osób, które:

 • znają i akceptują Zasady użytkowania sieci WZiKS
 • mają aktywne konto pocztowe w centralnym systemie pocztowym UJ
 • poprawnie skonfigurowaną sieć WiFi swojego urządzenia.
  Prawidłowa konfiguracja* powinna Wam umożliwić dostęp do Internetu z przepustowościami do 54 Mb/s z różnego typu urządzeń: standardowych komputerów, notebooków, PDA, palmtopów, telefonów GSM typu smartfony itp.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikami konfiguracji WiFi.

Dostęp do repozytorium plików Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

https://pliki.wzks.uj.edu.pl:5001/webman/index.cgi