Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze

 

Wytyczne dotyczące materiałów przeznaczonych do wyświetlenia na telebimie znajdującym się na budynku WZiKS UJ oraz na ekranach w holu głównym w budynku WZiKS UJ.

Materiał na telebim:

  • rozdzielczośd 320x240px,
  • formaty plików akceptowanych: AVI, JPG, JPEG (inne formaty nie będą przyjmowane).

Materiały na ekrany w holu głównym:

  • rozdzielczośd 1280x720px,
  • formaty plików akceptowanych: AVI, WMV JPG, JPEG, PPT, PPS, PPTX, PPSX (inne formaty nie będą przyjmowane).

Materiały powinny zostad dostarczonena płycie CD/DVD razem z pismem podpisanym przez Administratora budynku WZiKS, w którym znaleźd się powinna informacja, na którym urządzeniu mają byd wyświetlone materiały oraz określona data rozpoczęcia i zakooczenia wyświetlania prezentacji. Materiały do wyświetlenia powinny zostad dostarczone najpóźniej w dzieo poprzedzający datę rozpoczęcia prezentacji. W razie dostarczenia w dzieo planowanego rozpoczęcia wyświetlania lub w terminie późniejszym, prezentacje zostaną wyświetlone w dniu następnym (dotyczy dni roboczych). 

Wniosek - prezentacja  na telebimie / ekranach holu głównego